Firma
Elgór+Hansen

Informacja

elgór hansen
Kopex Electric Systems Spółka Akcyjna została połaczona z firmą Elgór+Hansen S.A.
    


Nowa strona firmy
 
autoamtyczne przekierowanie nastąpi po 5 sekundach.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym - VIII Wydział Gospodarczy
w Katowicach, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000352958, KZ 100 000,00 zł, NIP: 627-00-16-758
mail Kopex